Truyen-Kieu-tac-pham&loi-binh

Mục lục


Lời bình:
Đặng Thai Mai
Đặc sắc của văn học cổ điển Việt Nam qua nội dung “Truyện Kiều”
Nguyễn Lộc
Nghệ thuật điển hình hóa và ngôn ngữ trong “Truyện Kiều”
Nguyễn Thang
Ba mối tình của Thúy Kiều trong “Đoạn trường tân thanh”
Lê Bảo
Trao duyên
Nguyễn Lộc
Tâm trạng của Thúy Kiều khi gặp Sở Khanh

Mời bạn đón đọc.

Truyện Kiều – Tác Phẩm Và Lời Bình (Đào Duy Anh)

Post navigation


Leave a Reply