bai-tap&bai-giai-ke-toan-quan-tri

Kế toán quản trị là phân hệ thuộc hệ thống thông tin kế toán có vị trí và tác dụng ngày càng rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực trong phạm vị rộng.

Trong lĩnh vực đào tạo, môn kế toán quản trị mới chỉ đưa vào giảng dạy những năm gần đây ở một số trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành kinh tế – quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, việc đào tạo còn rộng về lý thuyết, chưa đề cập đến các bài tập tình huống để giúp cho sinh viên có điều kiện nghiên cứu ứng dụng, nhằm nắm chắc nội dung môn học và có thể vận dụng trong thực tế những kiến thức đã tiếp thu.

Mục lục

Lời nói đầu

Phần bài tập

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chương II: Khái niệm – phân loại chi phí kinh doanh

Chương III: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận

Chương IV: Dự toán ngân sách hoạt động hằng năm

Chương V: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận

Chương VI: Phân tích biến động chi phí

Chương VII: Kế toán trách nhiệm các trung tâm quản lý

Chương VIII: Định giá sản phẩm

Chương IX: Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn

Chương X: Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn

Phần bài tập tổng hợp

Một số đề thi mẫu về kế toán quản trị

Phần đáp án: Bài tập kế toán quản trị

Mời bạn đón đọc.

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị (Huỳnh Lợi)

Post navigation


Leave a Reply